Osteopathie Voor Babys & Kinderen

De benadering van een baby of kind is anders dan die van een volwassene. Hier zal er ook een anamnese plaatsvinden, maar die verloopt via de ouders. De osteopaat zal naast de anamnese ook heel veel informatie uit de observatie van de baby of het kind halen. Voor het onderzoek wordt het kind uitgekleed, op de luier of onderbroek na. Het kind wordt nauwkeurig geobserveerd. Hoe beweegt het kind, is het actief, etc. Het lichaam wordt als een geheel bekeken. De osteopaat zal verschillende structuren van het lichaam, zoals de schedelbeenderen, nek, rug, bekken, heupjes, de buik en evt. andere gewrichten zachtjes palperen en bewegen.

Het is belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt tijdens de behandeling. Het is geen probleem als u uw baby helpt zich thuis te voelen door hem tijdens de behandeling te voeden of hem een speentje, een knuffel of een doekje mee te geven.

Oudere kinderen kunt u voorbereiden op een bezoek aan de osteopaat door samen met uw kind de site of de folder te lezen. U kunt uw kind vertellen dat de osteopaat aan zijn lichaam zal voelen, maar dat het geen pijn zal doen.

Als het onderzoek is afgerond, bespreekt de osteopaat wat hij heeft opgemerkt en stelt een behandelplan op.

De behandeling zal bestaan uit één of enkele afspraken. Tijdens de behandeling worden die delen van het lichaam die niet optimaal bewegen met zachte handgrepen weer beweeglijk gemaakt. Baby’s worden dus nooit gemanipuleerd (“gekraakt”)! Meestal voelt de behandeling juist prettig aan. Tussen twee behandelingen kan één tot enkele weken zitten: het zelfgenezend vermogen van het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

Geboorte

Er wordt wel eens gezegd dat er bij een baby of klein kind geen spanning of stress in het lichaam aanwezig kan zijn. Ze zijn jong en flexibel. In de praktijk blijkt dit anders te zijn!

Een bevalling vraagt veel van de moeder, maar ook van de baby. Tijdens de bevalling ondergaat het babyhoofdje enorme krachten tengevolge van de weeën.

De schedelbeenderen worden verschoven om het hoofdje te verkleinen om zo de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.

Soms verloopt de bevalling niet soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting, vacuüm- of forcepsverlossing of door het eventuele duwen op de buik van de moeder. Deze extra krachten werken natuurlijk ook in op de baby. Wanneer deze mechanische krachtinwerkingen niet verwerkt kunnen worden, kan dit in de toekomst invloed hebben op de ontwikkeling van een kind.

Het kind gaat zich proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen in de schedel en het lichaam.

Wanneer er een blokkade aanwezig is van de bovenste nekwervels ontstaat er een abnormale spanning in de nekspieren. Onze lichaamshouding en vele functies van ons lichaam worden reflexmatig gestuurd vanuit de nek en schedel.

Als het hoofdje of de nek getordeerd (gedraaid) blijft na de bevalling zal ook de rest van het lichaam zich asymmetrisch ontwikkelen. Bovendien zullen de structuren in het lichaam zich aan deze torsie moeten aanpassen.

Dit heeft impact op het hele lichaam. Het is belangrijk dat prikkels van zintuigen goed verwerkt kunnen worden. De wervelblokkades maken het verwerken van prikkels moeilijker waardoor een verstoring van lichaamsbeweging en evenwicht kan optreden. Een osteopathische controle (met indien nodig een behandeling) kan van grote waarde zijn op de ontwikkeling van het kind.

Huilbaby’s

Men noemt een baby een huilbaby wanneer een baby langer dan drie uur gedurende minimaal drie dagen per week over een periode van drie weken huilt. Soms is er niet direct een oorzaak te vinden maar merken de ouders wel dat de baby onrustig of ontroostbaar is, niet wil slapen, niet aan- uitgekleed wil worden, niet geknuffeld wil worden, niet goed eet, een opgezet buikje heeft of last van krampen heeft.

Dit zijn klachten waarbij een osteopaat in veel gevallen iets kan betekenen. De osteopaat onderzoekt naar een eventuele invloed van de schedel, nek, rug, andere gewrichten en het maag-darmstelsel. Door deze plaatsen vervolgens te behandelen, probeert de osteopaat de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren, waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Hierdoor zal het kind gemakkelijker tot rust komen.

Reflux en darmklachten

Reflux en darmkrampen kunnen ontstaan door een overprikkeld zenuwstelsel.

Natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken aan ten grondslag liggen zoals een voedingsallergie of -intolerantie, en bijv. een maagklep disfunctie zoals een pylorus stenose.

Een overprikkelde darm kan een gevolg zijn van een disbalans van het zenuwstelsel ten gevolge van blokkades in het lichaam. Voor de osteopaat is het OAA-complex (O=occiput en eerste twee nekwervels: A=atlas, A=axis) een zeer belangrijke zone.

Hier ontspringt ook de tiende hersenzenuw (n.vagus) welke een heel belangrijke rol speelt in de spanning en bezenuwing van het spijsverteringsstelsel en andere organen. Door de blokkades te corrigeren en de schedel te behandelen, kan de osteopaat een beter evenwicht van het zenuwstelsel activeren.

Het diafragma (=middenrif) speelt een belangrijke rol bij reflux omdat de slokdarm het diafragma passeert en overgaat in de maag. Bijgevolg is de spanning van het diafragma bepalend voor een goede functie van de maagklep en maagfunctie.

KISS-syndroom

De afkorting ‘KISS’ staat voor Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie- Störungen waarmee een groep van asymmetrie in de lichaamshouding wordt bedoeld die hun oorzaak vinden in de bovenste nekwervels en schedelgewrichten. Uit de praktijk maar ook uit wetenschappelijke studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en voor de motorische ontwikkeling van de pasgeborene. De zuig- en slikreflex worden ook beïnvloed door de schedelbasis en de eerste wervels met hun uittredende zenuwen.

De asymmetrie van de baby is één van de duidelijkste symptomen van het KISS-syndroom. Sommige baby’s vertonen het gedrag van veel of ontroostbaar huilen juist niet. Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls te laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na 4 weken afplatten. Daarom raden osteopaten aan om de baby te laten controleren en indien nodig te behandelen.

Men moet er bij stilstaan dat een schedelafplatting een asymmetrische ontwikkeling in het hele lichaam kan veroorzaken. Kinderen die met een mooi rond hoofdje geboren worden, kunnen toch een schedelasymmetrie ontwikkelen omdat ze constant in dezelfde houding in de wieg liggen. De ouders moeten daaraan aandacht geven.

De osteopaat kan met enkele behandelingen een toename van de al aanwezige schedelasymmetrie voorkomen. Voor deze ‘schedelvervorming’ is door de klassieke geneeskunde de helmtherapie ontwikkeld.

Deze helm dient het kindje dag en nacht te dragen, waardoor de schedel weer een normalere vorm krijgt. Maar de onderliggende oorzaak wordt dan niet behandeld.

De bovenste nekwervels kunnen storend werken op de (asymmetrische) houding en motoriek van de zich ontwikkelende baby. De helmtherapie is goed te combineren met de osteopathische behandeling. Niet alleen vlak na de geboorte maar ook nog in de maanden erna blijkt osteopathie een effectieve therapie te zijn.

In de hersenstam worden reflexen opgewekt die een rol spelen bij o.a. zuigen, slikken en ademhalen. Deze reflexen zijn belangrijk voor de eerste behoeften van de baby.

Een scheve stand van de bovenste nekwervel(s) kan er toe leiden dat de baby vaak overstrekt of met een scheve verdraaide nek ligt. Deze scheefheid zet zich voort over de gehele romp, zelfs tot in het bekken en heupgewricht. De baby is asymmetrisch, de ontwikkeling van het kind kan hieronder lijden en het kind vertoont vaak een complex klachtenpatroon.

De baby huilt veel, slaapt slecht en kan niet goed eten (door een zwakke zuig- en slikreflex). Alles is het kindje teveel en hij is overprikkeld. Enkele behandelingen osteopathie blijken veelal toereikend te zijn om deze problemen aan te pakken.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een veilige behandelvorm die zich richt op de beweging van het lichaam en op de bewegingen in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen.

Bij de behandeling legt osteopathie de nadruk op de problemen in de structuur en mechaniek van het lichaam. Het doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren. Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is.Lees meer »

Ytje Geertsma Osteopathie

Ytje Geertsma Osteopathie Lynbaen 14 8563 AZ Wijckel